Wim Bosch : visual art / photography

Wim Bosch lives and works in Groningen, the Netherlands


De werkelijkheid als bouwpakket’* luidde in 1992 de titel van de eerste publicatie van Wim Bosch. Dit is al weer even geleden en toch zou deze titel nog prima van toepassing kunnen zijn op zijn huidige werk. 
 In dat zelfde jaar ontving Bosch -die studeerde aan de Academie Minerva - de Koninklijke prijs voor de schilderkunst maar vanaf 2002 richtte hij zich vooral op de fotografie. Soms gaat het hierbij om zelf geschoten beelden zoals bijvoorbeeld in zijn serie Still Life maar tevens om fotografisch materiaal uit bijvoorbeeld: boeken, kranten of van het internet. Wat hij hier vind gebruikt hij als bouwmateriaal voor zijn collage-werken zoals bijvoorbeeld het geval is in meest recente serie: Arrangementen, tevens te zien in Block C. 
 Bosch is bovenal een 'beeldconstructeur', veel van zijn fotowerken worden gedurende een langer tijdsbestek opgebouwd. Laag voor laag, stukje bij beetje, volgens een welhaast schilderkunstig te noemen methodiek. Een constant motief In zijn werk zijn gebouwen of architectuur en hij zet dit vooral in als middel om de fragiliteit van de door ons geconstrueerde wereld te tonen. Het universele karakter van dit motief is voor hem aantrekkelijk want onze woonomgeving is bij uitstek één van de zaken die wij als mensen delen want na onze huid en onze kleding vormt het huis de derde beschermlaag naar de buitenwereld.
De intensivering van onze waarneming is een constante in zijn werken, de blik van de kijker laten rondtasten op zoek naar duiding en houvast, het leggen van en weer uitéén laten vallen van verbanden.
 Bosch werkt doorgaans in series en in de afgelopen jaren is het idee van het ‘moderne’ daarin een rol gaan spelen. In zijn werk wordt dit vertegenwoordigd door architectuur concepten die stammen uit de eerste decennia na de tweede wereldoorlog. De modelbouw huisjes serie Still life als in de serie Arrangementen ademen dit tijdperk van wederopbouw en vernieuwing. Een maakbare wereld van vooruitgangsgeloof en vertrouwen in de toekomst. De foto’s van vrolijk gekleurde plastic huisjes uit deze tijd in Still life tonen echter ook beschadigingen, slordige lijmresten, stof, verval en soms de onhandigheid van de maker. 
 In de nieuwere serie Arrangementen zien we afbeeldingen uit boeken over model architectuur (‘Besser Wohnen’) waarin de architectuur van die tijd samenvalt met losjes uitgeknipte snippers van krantenfoto’s uit onze tijd. Geen nieuwsfotografie maar marginale en illustratieve beelden die net zo snel bekeken als vergeten zijn.
Het tijdloze valt in het beeld samen met het tijdelijke en beide vallen samen uitéén in pixels en rasters.

*auteur: Arno van Roosmalen

Documents

Works
Exhibition Views
Publications